Privacyverklaring


PERSOONSGEGEVENS
DIE WORDEN VERWERKT
‘Leidsche postzegels’ kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ‘Leidsche postzegels’, en/of omdat u deze zelf verstrekt bij het invullen van een contact- of bestel-formulier op de website aan ‘Leidsche postzegels.
‘Leidsche postzegels’ kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- uw bestelde artikelen
- uw aanspreektitel
- uw voor- en achternaam
- uw adresgegevens
- uw e-mailadres
- uw IP-adres

WAAROM ‘LEIDSCHE POSTZEGELS’ GEGEVENS
NODIG HEEFT
‘Leidsche postzegels’ verwerkt uw persoons-gegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mailen/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast Kan ‘Leidsche postzegels’ uw persoons-gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten over-eenkomst, doorgaans bestaande uit levering van postzegels en gelegenheids-enveloppen.

HOE LANG ‘LEIDSCHE POSTZEGELS’ GEGEVENS BEWAART
‘Leidsche postzegels’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
‘Leidsche postzegels’ verstrekt uw persoons-gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeen-komst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van ‘Leidsche postzegels’ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ‘Leidsche postzegels’ gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


 
 GOOGLE
ANALYTICS
‘Leidsche postzegels’ maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Google-zoek-resultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (lP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacy beleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ‘Leidsche postzegels’ te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
‘Leidsche postzegels’ heeft hier geen invloed op.
‘Leidsche postzegels’ heeft Google geen toestemming gegeven om via ‘Leidsche postzegels’ verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar frans@hemelop.nl. ‘Leidsche postzegels’ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.