Jean Michelhof

De Jean Michelhof, ook wel Jan Michielshof genoemd, is een van de 35 hofjes in de stad Leiden. Het hofje bevindt zich in de Pieterswijk recht tegenover de Lokhorstkerk in de Pieterskerkstraat 10-12. Het hofje is in 1687 gesticht door Catharina Geschier, weduwe van Jan Michielsz.

Jan Michielsz was een koopman in Leiden en woonde met zijn echtgenote in een huis aan de Herengracht. Zij hadden afgesproken dat de langstlevende van het kinderloze echtpaar een hofje zou stichten. In 1686 had haar man voor dat doel enkele huisjes gekocht in een poort uit het begin van de 17e eeuw aan de Pieterskerkstraat. De weduwe kocht een jaar na het opstellen van haar testament nog enkele huisjes ter plekke.

Na haar overlijden werd aan de bouw van het hofje begonnen. De uitvoerders van het testament zetten geen nieuw bouwwerk neer, maar verbouwden de bestaande huisjes voor het nieuwe doel. Het hofje kreeg daardoor een rommelig karakter, want geen twee huisjes waren gelijk van bouw. Niet bekend is waarom de gevelsteen het jaartal 1610 aangeeft, aangezien het hofje van een later jaartal is.

De huisjes op het hofjes waren bestemd voor vier echtparen en acht vrouwen, ongehuwd of weduwe. De bewoners waren lidmaat van de Waalse Kerk. Voor zover de renten van het nagelaten bezit het toelieten kregen zij eten, drinken en andere gaven. Jarenlang bestond in het hofje de traditie dat een nieuwe bewoner zijn medebewoners moest trakteren op een feestmaaltijd. Deze gewoonte werd in 1757 afgeschaft, maar is in 2018 weer in het leven geroepen. Tien jaar later kwam een eind aan een andere traditie, het gratis verstrekken van bier. De bewoners klaagden dat de drank door verblijf in de bierkelder nergens naar smaakte. Na deze klacht kregen de bewoners per week twee stuivers biergeld, voor die tijd een flink bedrag.

bron: Wikipedia

De schilderijen van Jean Michel en Cathalijne Geschier hingen in de Waalse Kerk in de Breestraat in Leiden. Dat van Cathalijne werd op 21 februari 1999 gestolen.
De schilder was 'pasteur' Philippe Méricheau, stichter van een fonds voor predikants-weduwen.

De portretten, oorspronkelijk in zwart/wit, zijn door de ontwerper gekleurd via genealogieonline.nl.

Voor de eerste dag van uitgifte - 13 april 2023 - is er ook een gelegenheidsenvelop.

De envelop is voorzien van een eigen stempelafdruk.
In het stempel ziet u het wapen van Valenciennes, de geboorteplaats van Jean Michel.
Naast het opschrift 'Leidsche hofjes' ziet u dit wapen in kleur.

Onder de tekst ziet u de afbeeldingen van het huidige hof en een doorkijkje via de poort naar de Pieterskerkstraat.