Willem Einthoven

(1860-1927)

 
 
 


Wie was Willem Einthoven?

Willem Einthoven ontwikkelde omstreeks 1900 de snaargalvanometer tot het eerste instrument waarmee men de elektrische activiteit van het hart betrouwbaar kon meten: een elektrocardiogram ofwel ECG. In 1924 ontving hij hiervoor de Nobelprijs voor Fysiologie en Geneeskunde.
Op 8 april 2022 honoreert het IEEE, Institute of Electrical en Electronic Engineers, het door Einthoven ontwikkelde meetinstrument met een IEEE Milestone Award.

In 1906 schreef Einthoven het beroemde artikel "Le telecardiogramme" (het telecardiogram), waarin hij stelde: "Wij moeten eerst proberen om de werking van het hart tot in detail te begrijpen, en de oorzaak van de verscheidenheid aan afwijkingen. Op die manier kunnen wij, in de verre toekomst, en gebaseerd op goed inzicht en verbeterde kennis, het lijden van onze patiënten verlichten".
Door op afbeeldingen te klikken ziet u een vergroting.


 


Het ontstaan van deze postzegel.

Bij de uitgifte van het elfde "Leidsche hofje" in december 2021 kondigde ik aan dat - door mijn afnemend gezichtsvermogen - ik mijn hobby moest beëindigen.

Enkele weken daarna vroeg de heer em. prof.dr. M.W. Hengeveld mij of ik toch kans zag om deze zegel te ontwerpen, een uitdaging die ik niet kon weigeren.

Het is in overleg en in goede samenwerking "de kers op de taart" geworden van mijn ruim 15 jarige hobby van postzegelontwerper.

Als "toetje" mocht ik voor de heer Hengeveld ook de gedenksteen ontwerpen die op 12 april voor zijn woonhuis aan de Rijnsburgerweg 23, het voormalige woonhuis van Willem Einthoven, feestelijk werd onthuld.

foto: Henk Aschman

 
Over de postzegel en de herinneringsenvelop

Het portret van Willem Einthoven is geplaatst op een hedendaags elektrocardiogram,
Prominent aanwezig is het symbool van een hartslag zoals Willem Einthoven in 1906 heeft vastgelegd. De letters P, Q,R, S, T, worden in de cardiologie nog steeds gebruikt.

Sinds januari is Leiden European City of Science 2022. Het lettertype dat de organisatie gebruikt ziet u ook op deze postzegel.

Op de herinneringsenvelop staat de tekst van bovenaan deze pagina, vergezeld van het logo van IEEE en de QR-code van European City of Science2022. En uiteraard het door Einthoven ontwikkelde instrument en zijn handtekening.
In het stempel ziet u de hartslag met PQRST.


 

foto: Henk Aschman

Op 12 april van 10:00 - 14:00 uur was het mogelijk om een ECG te laten maken op het Stationsplein Zeezijde in Leiden.

De organisatie van European City of Science was zo vriendelijk om mij en mijn postzegels te huisvesten in een Tuk-Tuk.
Postzegels houden niet van nattigheid, maar we hoopten op een mooie dag.


Samen met mijn vrouw hoopte ik u daar te begroeten. U kon het velletje zegels en/of envelop bij ons aanschaffen.

Het verkoopresultaat viel ons wat tegen,maar het was een plezier om er te zijn.